Download SmartBiz DBD Connect
  Facebook Smartbiz
  ติดต่อเรา
  รวมผลการแข่งขัน Smartbiz
  CrystalSoftwareGroup-Japanese
  สมาชิก download
  สินค้าของเรา
  การสมัครสมาชิก Download
  Job DB
  FORMA ERP ENGLISH
  ผลการแข่งขันอาชีวะครั้งที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ
  ผลการแข่งขัน VEC Smartbiz Teacher 2015
  FORMA ERP JAPAN
  FORMA ERP THAI
  รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Web Link ที่เกี่ยวข้อง
  Webmaster Talk
  ปฏิทินกิจกรรม
  TEST
สินค้าของเรา

 
 Crystalsoft Products and Services
  Crystalsoft ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำเสนอ solution ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งในระดับภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างทันสถานการณ์ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา ในด้าน business view นั้น Crystalsoft ได้เตรียมพร้อมรองรับงาน e-commerce ให้กับลูกค้า มีการพัฒนาระบบเฉพาะให้กับลูกค้าบางรายที่เป็นระดับผู้นำธุรกิจ เช่น ระบบสั่งซื้อผ่านมือถือ ระบบร้านค้าสาขาผ่าน internet ขนาดใหญ่ กว่าร้อยสาขา ระบบการอนุมัติผ่านระบบมือถือ  อ่านต่อ..

 

 
 Soldev Cloud Van Sale & Mobile Sales Solution
 เพื่อการขายที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจในเชิงรุกยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในราคาที่จับต้องได้ ทำงานได้โดยไม่ต้องต่อ Internet ตลอดเวลา เหมาะกับการขายสินค้าที่บรรทุกไปในรถ ทำการขายไปตามที่ต่างๆ หรือธุรกิจที่ต้องการขยายการขายไปยังพื้นที่ๆ ต่างๆ  รองรับการแสดงพิกัดตำแหน่ง ร้านค้า และหน่วยรถขาย ทำการพิมพ์ใบกำกับภาษีหรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องรอกลับมาที่บริษัทฯ รวมถึงการเก็บเงินค้างชำระ การส่งเสริมการขาย  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมบัญชี - การเงิน Accounting & Financial
 ระบบการจัดการทางบัญชีและการเงินประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง เป็น ระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ตรงตามหลักบัญชี และระเบียบสรรพากร รองรับการ จัดซื้อ -วิเคราะห์การซื้อ, การขาย -วิเคราะห์การขาย, การติดตามหนี้-วิเคราะห์หนี้, การจ่ายชำระหนี้-วิเคราะห์หนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง, การทำบัญชี งบการเงินต่างๆ ,การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา และยังเชื่อมต่อกับระบบการผลิต  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรม Crystal Online ,การเชื่อมต่อหลายสาขา , บริหารแฟรนไชส์
 ระบบบัญชี online สไตล์ cloud computing ระบบเดียวที่ online ง่ายที่สุด อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยสถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA)ช่วยให้คุณมีระบบบัญชี online ที่ต้นทุนต่ำจนคาดไม่ถึงเพียงคุณมี note book computer (หรือ PC) และเข้าถึง internet ได้เท่านั้น getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 ระบบย่อยสำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่่ /Real Estate
 เหมาะกับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ โดยสามารถยุบรวมพื้นที่หรือแยกพื้นที่เช่าตามต้องการได้ สามารถ กำหนดราคาเช่าแยกตามพื้นที่ได้ ทำใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า ค่าน้ำ และอื่นๆ แยกกันได้โดยอัตโนมัติ รองรับการ Generate ใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติตามสัญญาเช่ารายเดือนหรือรายปี การบันทึกสัญญาแยก ตามลูกค้า การปรับค่าเช่าเป็นขั้นบันไดอัตโนมัติตามช่วงเวลาพร้อมความสามารถอื่นๆ ... getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง BOQ
 โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง BOQ FORMULA BOQ และ FORMA BOQ เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้าและบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆเช่น งานไฟฟ้างานประปาโทรศัพท์เป็นต้นรองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้า และค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ที่ต้องแยก JOB หรืองานขายสินค้าแบบต้องสั่งทำเฉพาะ getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี เครื่องสำอาง ยา เครื่องดื่ม
 โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้ -> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร -> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( Cosmetic Accessories & Products ) , ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , Spa Products -> อุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ -> อุตสาหกรรมสารเคมี เช่น สี , กาวgetting a personal loan for collegegetting a  อ่านต่อ..

 

 
 ระบบย่อยสำหรับธุรกิจฝากขาย /Consignment
 เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการนำสินค้าไปฝากขายกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีระเบียบของห้างแตกต่างกันไป รองรับการคำนวณผลตอบแทนเป็น %GP ได้ทั้งจากราคาตั้ง หรือราคาขายสุทธิ สามารถคำนวณแยกได้ตาม Brand และ Counter ของแต่ละห้าง สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือที่นำไปฝากขายได้ ให้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมสร้างรายงานผู้บริหาร BI (Business Intelligent)
 ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น อาทิ โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มกำไร รายได้ หรือ วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ด้วย feature Dashboard , การ Analyze แบบ Advance และ Standard , Chart and Graph Analysis getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรม ERPบนมือถือ ,Mobile ,m-Commerce ,SMS Alert
 เป็น Solution ทางด้าน WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการ เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้ เช่น การเช็คยอดสินค้าคงคลัง การเช็คเครดิตข้อมูลประวัติลูกค้า และอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ด้วย Mobile Service ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมการผลิต MRP และ Job cost
 ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต (Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง และมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง  อ่านต่อ..

 

 
 ระบบย่อยสำหรับธุรกิจขายเหล็ก Steel /metal
 โปรแกรมนี้รองรับ การซื้อ-ขายเหล็กที่ต้องมีการใช้หน่วยนับหลายประเภทคู่ขนานกัน เช่น ท้งน้ำหนัก จำนวน .... มีการผันแปรกันระหว่างหน่วยนับหลักกับหน่วยนับที่ไม่แน่อน รายงานต้องรองรับการแสดงยอดคงเหลือต่างหน่วยนับพร้อมกันได้ รวมถึงการตรวจสอบประวัติการซื้อจาก supplier เพื่อให้ต้นทุนที่ต่ำสุดในการซื้อแต่ละครั้ง ... getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM และ Call Center
 คือโปรแกรมที่รองรับแผนการตลาดพื่อให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า นำไปสู่การ re-purchase โปรแกรมนี้ประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ เช่น Call Center ,Lead Management,Customer Management , Campaign Management, Channel Management, Task Management , Service Managemen getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมขายปลีกหน้าร้าน POS (Point of Sale)
 POS Cloud Computiing Solution เพื่อรองรับการขายปลีกต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว เช่นร้านอาหาร ,สปา , ร้านค้ามินิมาร์ท ( Mini Mart ), ร้านขายยา   ( Pharmacy Shop ), ร้านจำหน่ายมือถือ ( Mobile Shop ) ฯลฯ  1. ใช้งานได้ทั้ง online และ offline  สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ และทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ อีกทั้งถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อ Internet ก็สามารถทำการบันทึกการขายได้  ซึ่งเมื่อทำการต่อ internet แล้วโปรแรม POS ก็สามารถส่งข้อมูลกันได้แบบ  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมเงินเดือนและบริหารบุคลากร (Payroll &HRM )
 โปรแกรมบริหารบุคลากร และเงินเดือนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจ ทวีความรุนแรงมาก ปัจจุบัน “คน” คือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของธุรกิจ “บุคลากรที่มีศักยภาพสูง” คือ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่สำคัญที่สุดขององค์กร ภารกิจสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ คือ การทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ มีให้เลือกทุกระดับการลงทุน หลากหลาย  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE MANAGEMENT)
 โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System – WMS) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า โปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

ทั้งหมด..  
ข่าวและบทความ

 
 FORMA Thai language (20/7/2013)
   getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 FORMA Japanese language (20/7/2013)
  getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 FORMA English language (20/7/2013)
  getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

 
 ทำไมการแยกข้อมูลปีก่อน ไปเก็บต่างหากเป็นปีๆ จึงไม่สามารถออกรายงานต้นทุนที่ถูกต้องได้ตามข้อกำหนดของ IFRS (International Financial Report Standard)? (7/3/2011)
 ระบบบัญชีที่สมบูรณ์แบบซึ่งรองรับการเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปีนั้น สามารถ tracking ต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์ จึงสามารถรองรับข้อกำหนดที่เข้มข้นของ IFRS ได้ ขณะที่ระบบที่เก็บข้อมูลได้จำกัดปียังต้องแก้ไขอีกมาก เพื่อให้สามารถทำตามข้อกำหนดได getting a personal loan for collegegetting a personal loan for college  อ่านต่อ..

 

ทั้งหมด..  
   social network

   VDO From Crystalsoft
   Calendar
   Vote & poll